YYÖS

2023 Konuşmacılarımız

Konuşmacılarımıza buradan göz atabilirsiniz. Yeni duyurduğumuz isimleri öğrenmek için sitemizi güncel olarak takip edin.

Prof. Dr. Kemal Kocabaş

Tema Özel Konuğu
Cumhuriyet Eğitim Devriminden Günümüze

Prof.Dr. Kemal Kocabaş

1956 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde Köy Enstitülü bir öğretmen ailede dünyaya gelir. İlkokulu Kavaklıdere İlkokulunda tamamlar. Köyde ortaokul olmaması nedeniyle girdiği sınavları başararak Ortaklar İlköğretmen Okulunu parasız -yatılı olarak kazanır. Lise 2’den Lise3’e geçerken Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfına seçilir. Yüksek öğrenimini İzmir Yüksek Öğretmen Okulu ve Ege üniversitesi Fen Fakültesi Fizik- Matematik Bölümünde 1978 yılında tamamlar.
Yaklaşık bir yıl Hakkari lisesi ve Konya- Karatay Lisesinde fizik öğretmeni olarak çalışır. Açılan sınavları başararak 1979 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü asistanlığına atanır. 1982 yılında iki yıl iradesi dışında üniversite dışında kalır ve yargı yoluyla tekrar üniversiteye döner. Kocabaş, 1985 yılında Katıhal Fiziği alanında doktora derecesini alır. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atanır. 1992’de yardıncı doçent, 1994’te doçent ve 2000 yılında profesör ünvanı alır.
Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Katıhal Fiziği alanında “Katılarda elektiriksel iletkenlik” konularında çalışmakta olup süperiletkenlik ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Fizik dışında da fizik eğitimi, eğitimin güncel sorunları ve Köy Enstitüleri ile ilgili yayınları bulunan Prof.Dr Kemal Kocabaş 2001-2021 yılları arasında İzmir’de kurulan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneğinin (YKKED) genel başkanlığını yapmıştır.Kocabaş İzmir’de 2003 yılından beri çıkan ve 67. Sayıya ulaşan YKKED’nin Yayın organı “Yeniden İmece” Eğitim -Bilim -Kültür ve Sanat dergisinin de editörlüğünü yapmaktadır. Kocabaş’ın eğitim tarihi ve kendi yazılarından oluşan çok sayıda yayınlanmış kitabı vardır. Ulusal ve yerel gazetelerde ve eğitim dergilerinde güncel eğitim sorunlarına yönelik makaleler yazan Kemal Kocabaş halen Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyeliği ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.
Prof. Dr. Kemal Kocabaş evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
Yayına Hazırladığı Kitaplar:Demeçli Yazılar(2007) Anıl Ofset, Adabelen Işığı (2007) YKKED Yayınları, Eğitime Adanmış Bir Yaşam: Mehmet Kahvecioğlu (2007) YKKED Yayınları, Bilge İmececi (2008) YKKED Yayınları, Talip Apaydın’a Armağan (2009) YKKED Yayınları, Mehmet Başaran’a Armağan (2010) YKKED Yayınları, Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyum Bildiriler Kitabı (2009) YKKED Yayınları, Hasan-Ali Yücel Sempozyumu Bildiriler Kitabı(2011) YKKED Yayınları, Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar (2011) YKKED Yayınları, Hasan Ali Yücel (2011) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Mahmut Makal’a Armağan (2011) YKKED Yayınları, Memleket Yazıları (2012) YKKED Yayınları, Pakize Türkoğlu’na Armağan (2012) YKKED Yayınları, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 70 Yaşında (2013) YKKED Yayınları, Trakya’daki Işık Kepirtepe Köy Enstitüsü (2013) YKKED Yayınları, Aydınlanma Yazıları (2014) YKKED Yayınları , Aydınlık Bir Türkiye İçin Eğitim Reformu (2014) YKKED Yayınları, Eğitim Reformu İçin Arayışlar (2016) YKKED Yayınları, Beşikdüzü Aydınlığı (2017) YKKED Yayınları, Eğitimde Adaleti ve Geleceği Aramak (2018) YKKED Yayınları, Aksu Köy Enstitülü Delikanlı Yusuf Büyükçoban, (2018) YKKED Yayınları, 2012-2018 Ülkeye Dair Tanıklık Yazıları (2019) YKKED Yayınları, Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim ve Arayışlar (2019) EBSO Yayınları, Akçadağ Aydınlığı, (2020) YKKED Yayınları, Pamukpınar Aydınlığı (2021) YKKED Yayınları, ,Tanıklıklarla Kızılçullu Köy Enstitüsünden Bolu Kız İlköğretmen Okuluna (2022) YKKED Yayınları, Köy Enstitüleri (2022) İBB Yayınları.

Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya

Açılış Oturumu
Bir Kase Sıcak Çorba, Pusula ve Saklambaç…

Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya

1976 yılında Ankara’da doğdu. Tüm öğrenimini Ankara da tamamladı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2015 yılında doçent, 2021 yılında profesör oldu. Bilimsel çalışmaları mutluluk, umut, psikolojik ihtiyaçlar gibi pozitif psikoloji kavramları üzerine temellendi. Çocuk ve gençlerin pozitif gelişimine yönelik çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunuyor. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ege Üniversitesindeki görevinden bu yıl emekliye ayrıldı. Anlatmaya, öğretmeye kendimizle ve diğerleriyle ilişkilerimize odaklanan seminerlerle devam ediyor. Uzun yıllardır Bir Aile Meselesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde küçük, büyük ve yetişkin çocuklarla çalışıyor ve ebeveyn psikoeğitim çalışmaları yürütüyor. İki şahane kız çocuğuna annelik yaparken öğrenmeye devam ediyor.

Sevinç Atabay

Kapanış Oturumu
Cumhuriyet’in 100. Yılına Öğretmen Olmak

Sevinç Atabay

1960’da Erzincan’da doğdu.
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Sevinç Atabay, 1980 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda İngiltere ve Amerika Bölgesi Eğitim Diplomaları denklik sorumlusu olarak başlamış, yabancı dil programlarının ve erken yaş dil öğretim uygulamalarının geliştirilmesi alanlarında çalışmış ve kitap yazım komisyonlarına başkanlık yapmıştır.

Chicago Eğitim Ataşesi olarak ABD’de bulunmuş ve Harold Washington College’da eğitim almıştır. 1994 yılında İngiltere Banbury&Bicester College’da Certificate Program (Adult Education) bitirmiş ve Devlet Lisan Okulunda yetişkinler için eğiticilik yapmıştır.

2000-2006 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Topluluk Programları (Eğitim, Bilim Araştırma ve Gençlik) Koordinatörü olarak Türkiye-Brüksel çalışmış, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden ve AB Genel Sekreterliği’ndeki kamu hizmetlerinden 2006 yılında emekli olmuştur.

Atabay, 2006-2021 yılları arasında Türk Eğitim Derneği Genel Müdürlüğünü ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürlüğünü eş zamanlı olarak yürütmüştür.

Eğitim, gençlik ve sosyal girişimcilikle ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki üyeliklerinin yanı sıra aktif olarak iklim değişikliği ve etkileri üzerine çalışmalar yapmıştır.

Eğitim-Öğretim ve AB Eğitim Politikaları konularında kitapları (AB Eğitim Programları, Comenius-Okul Eğitimi, 6. Çerçeve Programı Türkiye’ye Ne Getirir?, AB’ye Giriş Sürecinde Eğitim, AB Eğitim Politikaları) ve yayınlanmış makaleleri (Genç Kuşakları Anlamak, Mekan ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi, Oyun ve Öğrenme, Eğitimde İnovasyon, Hibrit İnsan’a Doğru, Öğrenme Çevikliği, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a) bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Arzu Özçetin / Mind Academy

Eğitim Yöneticileri Özel Oturumu
Yenilikçi Okul Liderliği ve Etkili Bir Okul Yaratmak

Arzu Özçetin

Orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansı yapmıştır.

Londra’da Principals’ Training Center’da 4 yıllık eğitim yöneticiliği sertifika programını tamamlamış ve ‘Uluslararası Eğitim Liderliği’ sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Vakıf Üniversitelerinde yürüttüğü okutmanlık görevlerinin ardından 2000-2016 yılları arasında İstanbul’da özel bir okulda yöneticilik yapmıştır.

2016 yılında Mind Academy ve ardından 2017 yılında PTC Türkiye’nin kuruculuğunu yapmış ve halen eğitim kurumları için kurumsal ve mesleki gelişime yönelik eğitimler tasarlamakta, kurumsal danışmanlık yapmakta ve PTC Türkiye sertifika programlarını yürütmektedir. Çalışma alanları arasında kurumsal misyon-vizyon oluşturma, okul kültürü ve okullarda yetenek yönetimi konuları yer alır.

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.